V marketingových rozpočtoch tvoria významnú časť online médiá. Google Search, Google Display, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok a pod. Všetci ich poznáme, ale málokto z klientov má predstavu, čo vlastne online špecialista robí a čo predstavujú náklady na správu online kampaní. Pozrime sa čo online špecialista denne robí pre vašu značku, produkt, či službu.

Internet je zadarmo a online môže robiť ktokoľvek

Dnes je online celá planéta, nielen vaši zákazníci, ale aj konkurencia a tá je v každom segmente pomerne silná. Aj váš produkt či služba vstupuje do online priestoru v podmienkach tvrdého konkurenčného boja. O to viac potrebujete online špecialistu so skúsenosťami a odklikanými mnohými kampaňami, ktorý častokrát vie lepšie, aký typ kampane a kde, bude prinášať očakávané výsledky. Vyhnete sa tak neefektívnym investíciám do online kampaní.

Čo vlastne robí online špecialista?

  • V online priestore je doma, vyzná sa v tom, ako fungujú online technológie a vie nájsť vhodný spôsob online podpory práve pre váš produkt a službu
  • Navrhuje a plánuje online kampane a rozpočet na ich realizáciu
  • Dáta dáta a dáta – online špecialisti analyzujú denne množstvo dát, ktoré vám pomôžu pri manažovaní firmy. Pomáha vám pochopiť správanie cieľovej skupiny v online priestore a nájsť spôsob, ako ju efektívne osloviť
  • Sleduje všetky zmeny a aktualizácie algoritmov a pravidiel online sietí a médií. Vďaka tomu optimalizuje kampane tak, aby ste rozpočet míňali efektívne a predchádza problémom napríklad ako je zablokovanie vášho biznis účtu pre porušovanie pravidiel reklamy
  • Denne sleduje výkonnosť kampaní a optimalizuje ich tak, aby sa rozpočet využil čo najefektívnejšie
  • Denne sleduje vašu konkurenciu
  • Reporting – pravidelne vám pripravuje reporty a analýzy o výsledkoch kampaní a správaní zákazníkov, ktoré môžu byť pre vás prekvapením
  • Navrhuje zlepšenia a optimalizácie, ktoré sú efektívnejšie a pomáhajú naplniť obchodné a marketingové ciele.

A je toho ešte oveľa viac, čo vám prináša spolupráca s online špecialistom.

Spolupracujte s profesionálmi

Online špecialista je odborník, ktorý je vašim biznis partnerom a má rovnaké ciele ako vy – naplniť obchodné a marketingové ciele. Profesionál vám pomôže zorientovať sa v online – pochopiť základné princípy ako funguje a spoločne s vami nájsť najefektívnejšiu cestu k dosiahnutiu obchodných cieľov. A to všetko za podpory dátovej analytiky, ktorá je jeho doménou.

Marketing na kľúč spolupracuje s viacerými online špecialistami, ktorí prešli veľkými agentúrami a majú veľa skúseností z rôznych trhov a segmentov. Ak potrebujete efektívnu správu vašich online kampaní, napíšte nám na chcem@marketingnakluc.sk, radi vám povieme viac.

Online špecialista
Peter Minárik – online špecialista MNK

 

Online špecialista
Juraj Gallus – online špecialista MNK

 

Článok napísala: Eva Poprocká – senior marketingová konzultantka tímu Marketing na kľúč