Sociálne siete sú investíciou do budovania značky. Rovnako ako iné médiá tvoria veľkú časť marketingových rozpočtov a preto rastie tlak na ich efektivitu a profesionalitu. Najcennejšia na sociálnych sieťach je pozornosť – ale ako zaujať a odlíšiť sa? Pri správe firemných sociálnych sietí platia 4 princípy úspechu: zaujmi, počúvaj, rozprávaj a  vyhodnocuj. A to bez poznania vašej cieľovej skupiny nepôjde.

Každý z nás dokáže používať Facebook, alebo Instagram ako súkromná osoba. Správa firemnej komunikácie na sociálnych sieťach však patrí do rúk špecialistom – Social media Managerom. Starať sa o firemnú komunikáciu naprieč viacerých sociálnymi médiami si vyžaduje detailné poznanie vášho zákazníka a kreativitu pri tvorbe obsahu, ktorý ho skutočne zaujme a prinesie mu hodnotu. Navyše, informácií a reklamných posolstiev na nás útočí na sociálnych sieťach veľké množstvo a je veľmi ťažké zaujať pozornosť.

Persóny alebo unikátny model zákazníka

Úspech obsahu vašich sociálnych sietí je postavený na dokonalom poznaní cieľových zákazníkov. Ak poznáte detailne aké problémy riešia spotrebitelia, čo potrebujú, aké majú motivácie pre využívanie vašich produktov či služieb a ako premýšľajú, viete vytvárať obsah, ktorý ich zaujme a dáva im zmysel. Čas, ktorý venujete definovaniu unikátnych Persón a tomu, čo ich zaujíma vám pomôže nájsť témy a obsah pre ich efektívne oslovenie.

Sociálne siete reprezentujú vašu značku

Social Media Manager je špecialista na sociálne siete, ktorého úlohou je vymyslieť a realizovať komunikačný koncept pre sociálne siete. Ten určuje spôsob, ako prezentovať vašu značku, produkty a služby nenásilným, autentickým a uveriteľným spôsobom. Pracuje s témami, tonalitou komunikácie, wordingom a podieľa sa aj na vizuálnom koncepte. Zároveň dokáže reagovať aj na komunikačné krízy, ktoré na sociálnych médiách dokážu vyeskalovať z minúty na minútu.

Investícia do budovania značky

Konzistentná a transparentná komunikácia na sociálnych sieťach je nástrojom budovania značky a lojality. Často sa stretávame s názorom, že počet lajkov alebo followerov je fajn, ale nemá vplyv na predaj. Sociálne médiá sú investíciou do budovania a znalosti značky, je to dlhodobá investícia, ktorej efekt v obchodných výsledkoch uvidíte až s časovým odstupom.

Ak sú pre vás sociálne siete záťažou a nevyznáte sa v nich, zverte ich špecialistom, pre ktorých je komunikácia na nich úplne prirodzená. Len tak sa priblížite svojmu publiku a možno objavíte aj nové publikum, ktoré vás prekvapí.