Marketing je súčasťou prezentácie každej firmy a nevyhnutnosť marketingových investícií už nie je potrebné obhajovať. Mnohé malé a stredné firmy nemajú k dispozícii neobmedzené rozpočty, preto hľadajú alternatívu k drahým kampaniam s cieľom ušetriť. Otázky ako minimalizovať investície do marketingu a zároveň dosiahnuť očakávaný efekt nám kladú aj väčšie firmy a klienti. Univerzálna odpoveď neexistuje, isté je, že ak neinvestujete do marketingu, nemôžete očakávať rast firmy, obratu či zisku. Marketing je dlhodobá investícia a keď začínate s menším rozpočtom budete potrebovať veľkú dávku kreativity a skúseností.

Marketing je dlhodobá investícia

Na trhu je veľká konkurencia, na výber máme množstvo produktov a služieb a o tom, čo si kupujeme rozhoduje veľa faktorov – známa značka, spotrebiteľská skúsenosť, či ich dostupnosť. Rola marketingovej komunikácie v nákupnom rozhodovacom procese je nespochybniteľná. Mnohé menšie firmy nemajú k dispozícii veľké rozpočty a nemajú skúsenosti s marketingom. Potrebujú spoľahlivého marketéra ktorý dokáže nastaviť efektívnu marketingovú komunikáciu. Investície do marketingu sa vám však vrátia len vtedy, ak má marketér prístup ku kľúčovým dátam a informáciám a má dosah na strategické rozhodnutia.  Ak to tak nie je, nezachráni firmu žiadny marketingový rozpočet.

Marketingová komunikácia je dlhodobou investíciou – jej efekt sa na predajoch prejaví často až v horizonte pol roka – rok, preto je dôležité investovať nielen do konverzných kampaní, ale aj do budovania značky a jej poznateľnosti. Značka, ak je systematicky podporovaná a konzistentná môže byť v budúcnosti zdrojom vašich ziskov a môže firmu podržať v krízových obdobiach bez veľkých strát na obrate. Vyžaduje si však čas a nevyhnutné investície.

 

Nízky rozpočet a výsledky

Ak bojujete s nízkym rozpočtom, začnite najprv s web stránkou. Web je jedným z prvých komunikačných kanálov, kam prichádzajú vaši zákazníci. Máte kvalitný web? Odpoveď vám dá marketingová analýza webu, ktorá zhodnotí nastavenie kódov, logickú štruktúru informácií, SEO na stránke, ale aj to, ako komunikujete a aké zmeny potrebujete na webe spraviť. Navyše, správne nastavený web zaručí aj efektivitu následných online kampaní. Ak je web pripravený, čaká vás rozhodnutie o tom, aký rozpočet máte reálne k dispozícii a akú časť z neho investujete do budovania značky. Pri malých rozpočtoch sa zamerajte na investície do obsahu, ktorý pomáha tvoriť trvalú hodnotu – písanie blogov, článkov alebo SEO optimalizácia webu síce neprinesú okamžitý nárast predaja a vyžadujú si čas, ale ide o investície do budovania značky, ktoré sa vám vrátia v dlhodobom horizonte. Podobne je to s PR, ktoré dlhodobo dokáže priniesť veľký efekt.

Optimálna výška marketigového rozpočtu pre malé firmy začína od 1.500 Eur, ale možnosti a ciele každej firmy sú veľmi individuálne na to, aby sa dala táto suma paušalizovať. 1.500 Eur je približne mesačný plat interného marketingového manažéra – efektívnejšie využijete tento náklad ak outsourcujete marketing a personálne náklady investujete do reálnych kampaní a aktivít. Ak máte k dispozícii len 1.000 Eur mesačne, poraďte sa s marketérom, ako ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Optimálny rozpočet to nie je a očakávania a ciele je potrebné zosúladiť s možnosťami.

Dôležité je začať a investovať rozumne do médií a kampaní, ktoré vám prinesú hodnotu.  Postupne, ako uvidíte reálny prínos, môžete rozpočet navyšovať.

 

Článok napísala: Eva Poprocká – senior marketingová konzultantka tímu Marketing na kľúč