Marketing je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja biznisu v každej firme. Úspešnosť biznisu stojí na viacerých pilieroch a ovplyvňuje ju viacero faktorov. Okrem správnej a efektívnej komunikácie závisí aj od toho, ako komunikuje manažment s marketingom, akým spôsobom spoločne hľadáme tie najlepšie riešenia pre zákazníkov a akým spôsobom s nimi komunikujeme. Napriek tomu viac ako polovica spoločností v oblasti služieb nekoordinuje marketingové aktivity s rozvojom biznisu. Na marketing sa často pozerá veľmi operatívne a nie ako na funkciu, ktorá skutočne zvyšuje hodnotu firmy, či značky. Zatiaľ čo manažment firmy sa sústreďuje na rozvoj biznisu a od marketingu očakáva podporu a získavanie lepších potenciálnych zákazníkov, úloha marketingu často končí len pri kampaniach a dennej operatíve pri ich správe. Jeden bez druhého však nemôže byť úspešný.

Marketing na kľúč pomáha rozvoju biznisu

Externé marketingové oddelenie pristupuje k biznisu klientov strategicky. Marketing a rozvoj biznisu má spoločné ciele a preto hľadáme také komunikačné stratégie, ktoré pomáhajú nielen znalosti a sprístupneniu značky a produktov cieľovej skupine, ale zároveň koordinujú komunikáciu tak, aby boli naplnené aj rozvojové ambície značiek a firiem. Našim klientom pomáhame pochopiť ako efektívne investovať nielen do komunikácie, ale aj do zlepšovania procesov, rozvoja produktov alebo hľadania nových príležitostí pre rozvoj. Vďaka tomu dokážeme klientom pomôcť aj so strategickými rozhodnutiami, ktoré zásadne ovplyvňujú chod celej firmy, výroby, vývoj služieb a aj marketingovú komunikáciu. Marketing a rozvoj biznisu musí mať rovnaký cieľ – spoločná práca na zaujatí pozornosti správnych klientov, klientov, ktorí budú mať z vašich produktov a služieb skutočný prospech. Naše zameranie nie je ani zďaleka viazané  len na marketing. Sme súčasťou firmy ako externé marketingové oddelenie a zároveň si dokážeme uchovať nezávislý a otvorený nadhľad, taký dôležitý pre rozvoj biznisu.

Efektívna komunikácia šetrí náklady

Pre efektívne investície do rozvoja firmy je ideálne, ak rozvoj biznisu a marketing úzko spolupracujú. Koordinovaná spolupráca marketingu a manažérov na rozhodovacích pozíciách pri príprave a rozvoji obchodnej stratégie, vývoji komunikačného obsahu a rozvoji kampaní prináša očakávaný rast, vyššiu ziskovosť a obchodné výsledky. Zároveň šetrí nemalé náklady na komunikáciu, ktorá je oveľa efektívnejšia a cielenejšia.

Ak hľadáte partnera, ktorý vám pomôže s investíciami do budovania značky a rozvoja vlastného biznisu, kontaktujte nás.